Monthly Archives: मार्च 2010

चार टुक्रा


जनता
समयको पाठक
सज्जन श्रोता
आन्दोलनको खजाना

अठार हजार जाबो !

काठमाण्डौ
ढलको बाढी
डलरको रुख
फोहोरको रास

एक मुठी पानी !

आधुनिक विद्यार्थी
इन्टरनेट क्रेजी
पार्कमा, फुल या भमरा
चिया चुरोटको व्यापार

UK का भिसाहरु !

कवी
तीन आँखे
शब्द भकारी
फुटेको एना

कविताको पोई !

Share This:

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Advertisements

चाँदनी


एक्लै हुन्छे, रातमा चाँदनी ।
चुपचाप, मातमा चाँदनी ।

अद्दित्तिय शितलता काफी
चाँहिदैन, हातमा चाँदनी ।

लठ्ठ हुँदा हेरेर त्यो रुप
पाउँछु म, माथमा चाँदनी ।

बादल त्यो उत्पात गर्जदा
निडर, बर्षातमा चाँदनी ।

छर्दाछर्दै ‘प्रकाश’ उसको
बिलाउँछे, प्रातमा चाँदनी ।

Share This:

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine