चार टुक्रा


जनता
समयको पाठक
सज्जन श्रोता
आन्दोलनको खजाना

अठार हजार जाबो !

काठमाण्डौ
ढलको बाढी
डलरको रुख
फोहोरको रास

एक मुठी पानी !

आधुनिक विद्यार्थी
इन्टरनेट क्रेजी
पार्कमा, फुल या भमरा
चिया चुरोटको व्यापार

UK का भिसाहरु !

कवी
तीन आँखे
शब्द भकारी
फुटेको एना

कविताको पोई !

Share This:

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Advertisements

2 thoughts on “चार टुक्रा

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )